ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี
รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

โดยมีกำหนดสอบสัมภาษณ์แบบออนไลน์ พร้อมประเมินความสามารถทางวิชาการ
ระหว่างวันที่ 17-18 ธันวาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 น.

และประกาศผลผู้สอบผ่านการสอบสัมภาษณ์ในวันพุธที่ 22 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น.