ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

ตำแหน่งอาจารย์ อัตราเงินเดือน 32,360 บาท 

ตำแหน่งเลขที่ 524 526 และ 527 

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

สมัครได้ถึงวันที่ 24 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ