ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ คุณวุฒิปริญญาตรี จำนวน 2 อัตรา

อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,300 บาท สังกัดสำนักงานคณบดี

ในตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 665 และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รหัส พษ 495

สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 23 ธันวาคม 2564 ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดตามไฟล์แนบ