Day: 22 ธันวาคม 2021

โครงการฝึกอบรม “การเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360” ให้แก่บุคลากรสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา สปป.ลาว

โครงการฝึกอบรม “การเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม A…

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio (เพิ่มเติม) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2565

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Por…

ประกวดราคาจ้างก่อนสร้างปรับปรุงห้องเรียน ห้อง 703 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษา โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี รอบที่ 1 Portfolio ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักศึกษาโครงการรับนักศึกษาเร…