ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โครงการฝึกอบรม “การเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360” ให้แก่บุคลากรสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา สปป.ลาว

messageImage_1640144012609
messageImage_1640144037967
messageImage_1640143992882
messageImage_1640144048359
messageImage_1640144021472
messageImage_1640144012609 messageImage_1640144037967 messageImage_1640143992882 messageImage_1640144048359 messageImage_1640144021472

โครงการฝึกอบรม “การเขียนแบบอุตสาหกรรมด้วยโปรแกรม Autodesk Fusion 360”

ให้แก่บุคลากรสถาบันพัฒนาอาชีวศึกษา สปป.ลาว

ระหว่างวันที่ 22, 24 และวันที่ 27 – 29 ธันวาคม 2564

ด้วยรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom