ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ สังกัดสำนักงานคณบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งวิศวกร รหัส พษ 665 สังกัดสำนักงานคณบดี

รายชื่อและวัน เวลา พร้อมสถานที่ตามไฟล์ด้านล่าง