ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

รับสมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2565

รับสมัครโครงการทุนพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระหว่างสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปีการศึกษา 2565

เริ่มตั้งแต่ 20 ธันวาคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2565

สอบถามเพิ่มเติมที่บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 12 อาคารนวมินทรราชินี

โทร 02-555-2000 ต่อ 2416, 2417 และ 2422 หรือ โทร 089-8364499