ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ มอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 ให้ ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์

CAFEO39_301164_211230-1
CAFEO39_301164_211230_1
CAFEO39_301164_211230_0
Untitled-1
CAFEO39_301164_211230-1 CAFEO39_301164_211230_1 CAFEO39_301164_211230_0 Untitled-1

ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ AFEO Awards and Fellowship 2021

         ผศ.ดร.สุชัญญา โปษยะนันทน์ รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. และอาจารย์ประจำภาควิชาครุศาสตร์โยธา ได้รับการคัดเลือกจากวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ให้ได้รับรางวัลกิตติมศักดิ์ AFEO Awards and Fellowship 2021 ประเภทรางวัล AFEO Honorary Member Award     เพื่อเป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน ประกาศ ณ ที่ประชุม CAFEO 39 วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

         รางวัล “AFEO Awards and Fellowship 2021” ในประเภท AFEO Honorary Member Award เป็นรางวัลที่สหพันธ์วิศวกรรมสถานแห่งอาเซียน หรือ ASEAN Federation of Engineering Organizations (AFEO) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือกันระหว่างสมาคมทางด้านวิศวกรรม ใน 10 ประเทศอาเซียน โดย วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) เป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ร่วมก่อตั้งสหพันธ์นี้ด้วย ได้มอบให้แก่บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งให้บริการที่โดดเด่นในวิชาชีพวิศวกรรม ในสถาบันและ/หรือประเทศอาเซียน โดยมีเกณฑ์การพิจารณาได้แก่

1) ได้สร้างผลงานที่โดดเด่นในการพัฒนาวิชาชีพวิศวกรรม ของสถาบันและ/หรือชาติอาเซียน

2) ได้แสดงให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของจิตวิญญาณความซื่อสัตย์และความทุ่มเทให้กับวิชาชีพวิศวกรรม

3) ได้ให้บริการที่สำคัญและโดดเด่นมากต่อการสร้างชาติและต่อประเทศบ้านเกิด

อ้างอิง:

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 แก่บุคคลดังรายนามต่อไปนี้เพื่อ เป็นรางวัลสำหรับบุคคลที่มีส่วนร่วมอย่างโดดเด่น ทั้งการอุทิศตนให้กับงานด้านวิศวกรรมโดยไม่หวังผลตอบแทน

วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ ขอมอบรางวัล AFEO Awards and Fellowship 2021 ณ ที่ประชุม CAFEO 39

3 ธ.ค. 2564 ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam)

https://www.facebook.com/250015651682671/posts/7329475250403307/

THE AFEO DISTINGUISHED HONORARY FELLOW

http://afeo.org/wp-content/uploads/2016/07/GUIDELINES-FOR-AFEO-HONORARY-MEMBER.pdf