ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี

ขยายเวลารับสมัครเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รหัส พษ 495 อัตราค่าจ้างเดือนละ 14,300 บาท

สังกัดสำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

สมัครตั้งแต่วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ในวันและเวลาราชการ