ข่าวสารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช.

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครทุนโครงการพัฒนาบัณฑิตวิจัยคุณภาพสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. และ สวทช. ประจำปีการศึกษา 2565 ภาคการศึกษาที่ 2