ติดตามสถานการณ์ COVID-19

🇹🇭 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 📆
วันพุธที่ 19 มกราคม 2565
รวม 7,122 ราย จำแนกเป็น
ผู้ป่วยจากในประเทศ 6,950 ราย
ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 172 ราย
ผู้ป่วยสะสม 121,498 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
———————
หายป่วยกลับบ้าน 7,460 ราย
หายป่วยสะสม 72,869 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
ผู้ป่วยกำลังรักษา 81,602 ราย
———————
เสียชีวิต 12 ราย