ข่าวประชาสัมพันธ์

28 พฤศจิกายน 2561

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่7

ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  ขอเชิญร่วมนำเสนอผลงานวิจัยโครงการประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัย ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน”ในวันที่ 1 มีนาคม 2562 ณ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี   ผู้สนใจส่งบทความสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://irdmcru.mcru.ac.th ส่งภายในวันที่ 7 มกราคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงขอเชิญนำเสนอผลงานวิจัยประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงวิจัยครั้งที่7

กลับหน้าข่าวหลัก