ข่าวทุน/วิจัย

30 พฤศจิกายน 2561

(สกว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

ด้วยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
http://irn.trf.or.thfส่งงานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(สกว.) ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครทุนโครงการพัฒนาเครือข่ายวิจัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2562

กลับหน้าข่าวหลัก