ข่าวทุน/วิจัย

3 ธันวาคม 2561

(ศจย.) ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบฯ ปี พ.ศ. 2561-2562

ด้วยศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบที่สำคัญของศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ ศจย. ปี พ.ศ. 2561-2562 ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.trc.or.th ส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัยภายในวันที่ 28 มกราคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(ศจย.) ประกาศชุดโครงการวิจัยควบคุมยาสูบฯ ปี พ.ศ. 2561-2562

กลับหน้าข่าวหลัก