ข่าวสมัครงาน

7 ธันวาคม 2561

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ 6 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า (จำนวน 6 อัตรา)

ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

 

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ 6 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก