ข่าวประชาสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2561

ขอแจ้งปิดการให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

ขอแจ้งปิดการให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ต

เนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

 

โดยสำนักคอมพิวเตอร์ฯ ในวันที่ 28 ธันวาคม 2561 

มีผลให้ระบบเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตไม่สามารถใช้งานได้ทั้งมหาวิทยาลัย

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ !!!

ขอแจ้งปิดการให้บริการเครือข่ายและอินเทอร์เน็ตเนื่องจากมีการปรับปรุงอุปกรณ์เครือข่าย

กลับหน้าข่าวหลัก