ข่าวทุน/วิจัย

14 มกราคม 2562

(วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยฯ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nrct.go.thfส่งที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) รับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยฯ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจำปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก