ข่าวสมัครงาน

3 มกราคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ (4 อัตรา) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 4 อัตรา) สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล 

ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ (4 อัตรา) ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล

กลับหน้าข่าวหลัก