ข่าวประชาสัมพันธ์

14 มกราคม 2562

(วช.) ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยฯภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ปี 2562

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยและนวัตกรรม ภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ผู้สนใจสมัครเข้าอบรมโครงการดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดข้อมูลโครงการกำหนดการ และสมัครเข้าอบรมได้ที่ www.nrct.go.th/training หรือทาง QR Code รายละเอียดตามเอกสารแนบ

(วช.) ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรวิจัยฯภายใต้โครงการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" (ลูกไก่) ปี 2562

กลับหน้าข่าวหลัก