ข่าวการศึกษา

12 กุมภาพันธ์ 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ หลักสูตรเทียบโอน “โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี” 2562

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ (ค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียม)

การเข้าเป็นนักศึกษาของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ.

โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดีเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรเทียบโอน

 

รายชื่อตามไฟล์แนบ

 

**กำหนดการที่ต้องถือปฏิบัติในการเข้าเป็นนักศึกษาใหม่ รายละเอียด Click ที่สาขาในไฟล์แนบเลยค่ะ !!! 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

ประกาศรายชื่อผู้ชำระเงินยืนยันสิทธิ์ หลักสูตรเทียบโอน “โครงการรับนักศึกษาเรียนดีและประพฤติดี” 2562

กลับหน้าข่าวหลัก