ข่าวกิจกรรมคณะ

18 กุมภาพันธ์ 2562

“วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019” ประจำปี พ.ศ. 2562

 

“วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019”

ประจำปี พ.ศ. 2562 

 

        ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ เซี่ยงฉิน อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ให้เกียรติมาเป็นประธาน กล่าวเปิดงานและแสดงความยินดี พร้อมติดโบว์แสดงความยินดีและ มอบเกียรติบัตรกับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาผู้ได้รับการเชิดชูเกียรติ  ในงาน “วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019” ประจำปี พ.ศ. 2562 ที่คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดขึ้น เพื่อเสริมสร้างกำลังใจให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ที่ทำกิจกรรมต่างๆ ด้วยความเสียสละทุ่มเทแรงกายแรงใจในการ สร้างคุณประโยชน์ และชื่อเสียง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ เพื่อคณะและมหาวิทยาลัย ณ บริเวณลานหน้า อาคาร 52  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

          คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาที่เข้ารับช่อดอกไม้และเกียรติบัตรในครั้งนี้ได้มีผลงานจาก               

  1.  ผู้ฏิบัติงานดีเด่นระดับ ส่วนงาน ประจำปี 2561

  2. รางวัลชนะเลิศโครงการแข่งขันประกวดความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 8  

  3. รางวัลเหรียญเงิน การนำเสนอผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและ จัดแสดงนิทรรศการในงาน “46th International Exhibition of Inventions Geneva”

  4. รางวัลชนะเลิศ ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการพัฒนาต้นแบบสิ่งประดิษฐ์ฯ ประจำปี   2561

  5. รางวัลบทความดีเด่น เรื่อง “Development of E-Learning Lessons on Architecture  Construction Techniques” การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 23

  6.  รางวัลเหรียญทองแดง รายการ เอแม็ท/ครอสเวิร์ด ประเภททีมชายการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 “ราชภัฎอุบลราชธานีเกมส์” จ.อุบลราชธานี

  7. รางวัล Honorable Mention, CSU การแข่งขัน International College Student Invitational Competition of Technology Simulation for High – speed railway Construction

  8. คณาจารย์และนักศึกษาได้รับรางวัลชนะเลิศและรองชนะเลิศจำนวน 10 รางวัลจากการแข่งขัน  โครงการ Teaching Academy Award #8 2019  

 

“วันเชิดชูเกียรติ Awards Day 2019” ประจำปี พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก