ข่าวสมัครงาน

5 มีนาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์ (จำนวน 2 อัตรา) สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 13 มีนาคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

กลับหน้าข่าวหลัก