ข่าวสมัครงาน

5 มีนาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี

ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 20 มีนาคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก