ข่าวกิจกรรมคณะ

21 กุมภาพันธ์ 2562

คณบดีและผู้บริหารคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”มจพ.

 

คณบดีและผู้บริหารคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” มจพ.

       

              รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและผู้บริหารคณะ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์” ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น เนื่องในงานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” เพื่อระลึกถึงอาจารยคุณ ของศาสตราจารย์ ดร.บุญญศักดิ์ ใจจงกิจ ครูและผู้บริหารคนแรกและ Dipl. Ing. Karl Stutzle  ครูและหัวหน้าคณะผู้เชี่ยวชาญเยอรมันคนแรก ณ บริเวณหน้าอาคาร บัณฑิตวิทยาลัย วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

 

คณบดีและผู้บริหารคณะเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลารูปปั้น “ทวาปูชนียาจารย์”มจพ.

กลับหน้าข่าวหลัก