ข่าวกิจกรรมคณะ

21 กุมภาพันธ์ 2562

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

คณบดีร่วมพิธีเปิดงาน งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562

"60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม"  

        รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร  คณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เข้าร่วมขบวนเกียรติยศเชิญขบวนริ้วธงประจำคณะ/วิทยาลัย ขบวนผู้บริหาร ศิษย์เก่าและนักศึกษา  ในพิธีเปิดงาน  งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม” ณ ลานเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

 

งานวันรวมน้ำใจชาว มจพ. ประจำปี 2562 “60 ปี มจพ. แห่งการสร้างสรรค์ประดิษฐกรรมสู่นวัตกรรม”

กลับหน้าข่าวหลัก