ข่าวสมัครงาน

26 กุมภาพันธ์ 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 6 อัตรา ภาควิชาฯ ไฟฟ้า

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 6 อัตรา

 

                                      ตำแหน่งเลขที่ 1415  - ไม่มีผู้สมัคร

                                     ตำแหน่งเลขที่ 442    - ไม่มีผู้สมัคร

                                     ตำแหน่งเลขที่ 439    - นางสาวกัญญวิทย์ กลิ่นบำรุง

                                     ตำแหน่งเลขที่ 440    -ไม่มีผู้สมัคร

                                            ตำแหน่งเลขที่ 441    -ไม่มีผู้สมัคร

                                       ตำแหน่งเลขที่ 445    -ไม่มีผู้สมัคร


สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562  เวลา 08.30 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562

เวลา 09.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ 6 อัตรา ภาควิชาฯ ไฟฟ้า

กลับหน้าข่าวหลัก