ข่าวสมัครงาน

26 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ สังกัดสำนักงานคณบดี  

                            1. นายวรพงศ์  เข็มทอง     
                                        2. นางสาวนิราวรรณ ธรรมเสนีย์
                                        3. นางสาวพีรยาภรณ์ สุละพาน
                         4. นางสาวกิติมา  ประจงการ
                                       5. นางสาวนิธิวัน เทียนทอง

สอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.

 ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ นักวิชาการพัสดุ สำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก