ข่าวทุน/วิจัย

27 มีนาคม 2562

มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร ปี 2563

ด้วยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มทุนอุดหนุนการวิจัยของคณาจารย์และบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัยสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://stri.kmutnb.ac.th/research/fส่งผ่านระบบบริหารงานวิจัยออนไลน์ได้ที่http://stri.kmutnb.ac.th/grant/fพร้อมทั้งส่งข้อเสนอโครงการวิจัยผ่านหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด ได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย รายละเอียดตามเอกสารแนบ

มจพ. เปิดรับสมัครทุนสนับสนุนการวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กลุ่มคณาจารย์และบุคลากร ปี 2563

กลับหน้าข่าวหลัก