ข่าวกิจกรรมคณะ

21 มีนาคม 2562

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 KMUTNB Innovation Awards 2019

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562

 KMUTNB Innovation Awards 2019”

 

                     อาจารย์และนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม นำผลงานเข้าร่วมประกวดในงาน “งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 KMUTNB Innovation Awards 2019” ในวันที่ 17-18 มีนาคม 2562 ณ หอประชุมประดู่แดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อาทิเช่น ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ, เครื่องสลัดน้ำออกจากผัก, ถุงมือแบบฝังตัวสำหรับสำหรับผู้พิการทางสายตา เป็นต้น     

 

งานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปี 2562 KMUTNB Innovation Awards 2019

กลับหน้าข่าวหลัก