ข่าวสมัครงาน

22 มีนาคม 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา

 

                                      ตำแหน่งเลขที่ 512  - นายภราดร เสถียรไชยกิจ

                                     ตำแหน่งเลขที่ 516  - นางสาวภาวพรรณ  ขำทับ

                                     

สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562  เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม


***ประกาศรายชื่อผู้ผ่านคัดเลือกในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562

เวลา 13.00 น. ที่ www.fte.kmutnb.ac.th

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ ตน.อาจารย์ ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี

กลับหน้าข่าวหลัก