ข่าวกิจกรรมคณะ

17 เมษายน 2562

ทำบุญครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

ทำบุญครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

 

        อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเลง ศรนิล  าสตราจารย์ ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อาจารย์เสมอ เริงอนันต์  รองศาสตราจารย์ ดร.พิสิฐ เมธาภัทร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนาฤทธิ์ เศรษฐกุล ให้เกียรติมาร่วมงานทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม (อาคาร 44) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 

          หลังจากเสร็จพิธีสงฆ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเลง ศรนิล อดีตคณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ให้พรแก่บุคลากรและแขกของคณะที่มาร่วมงาน เนื่องในวันสงกรานต์นับว่าเป็นศิริมงคลอย่างยิ่ง

 

ทำบุญครบรอบ 50 ปี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

กลับหน้าข่าวหลัก