ข่าวการศึกษา

5 เมษายน 2562

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562 (เพิ่มเติม)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. 

“ โครงการรับตรง (สอบข้อเขียน)  

ประจำปีการศึกษา 2562  (เพิ่มเติม)

 

 ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามแนบท้ายประกาศ  

  รายงานตัวเพื่อสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 

เวลา 09.00 น. ณ อาคารครุศาสตร์อุตสาหกรรม (อาคาร 52)

 

รายละเอียดเพิ่มเติม และรายชื่อตามไฟล์แนบ

สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-555-2000 ต่อ 3272

 

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2562 (เพิ่มเติม)

กลับหน้าข่าวหลัก