ข่าวประชาสัมพันธ์

9 เมษายน 2562

ขอแสดงชื่นชมยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ขอแสดงชื่นชมยินดีกับนักศึกษา

ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

        คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา นายธีระวัฒน์ ธรรมดูล ได้รับรางวัลชมเชย จากการประกวดแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่าย ประจำปี 2562 ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น ที่จัดโดยเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ภาคกลางตอนบน และได้รับมอบเมื่อ วันที่ 6 เมษายน 2562

 

ขอแสดงชื่นชมยินดีกับนักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก