ข่าวทุน/วิจัย

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัย          ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562          รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยของนักวิจัยที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก

กลับหน้าข่าวหลัก