ข่าวทุน/วิจัย

23 พฤษภาคม 2562

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ

เพื่อโปรดทราบประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ ฉบับประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศ มจพ. เรื่อง หลักเกณฑ์การให้บริการการรับรองคุณภาพตำราหรือหนังสือ

กลับหน้าข่าวหลัก