ข่าวทุน/วิจัย

26 เมษายน 2562

สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท

ด้วยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ประชาสัมพันธ์โครงการนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณรวมไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อโครงการ ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการสามารถ
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.nstda.or.th/ChairProfessor และเฟซบุ๊กhttps://www.facebook.
com/ChairProfessorGrantsNSTDA
fส่งได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 26 มิถุนายน 2562  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

สวทช. ประชาสัมพันธ์ทุนนักวิจัยแกนนำ ประจำปี 2562 จำนวน 2 โครงการ งบประมาณไม่เกิน 20 ล้านบาท

กลับหน้าข่าวหลัก