ข่าวกิจกรรมคณะ

31 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหารคณะและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ผู้บริหารคณะและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบุคลากรคณะ เข้าร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปี พ.ศ.2562 ( 3 มิถุนายน 2562 ) ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ลานอาคารอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ มจพ. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 07.45 น.

ผู้บริหารคณะและบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

กลับหน้าข่าวหลัก