ข่าวกิจกรรมคณะ

5 มิถุนายน 2562

ช่อง 7 HD บันทึกรายการโทรทัศน์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เรื่อง ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ

 

ช่อง 7 HD บันทึกรายการโทรทัศน์ผลงานวิจัยของอาจารย์

และนักศึกษา เรื่อง ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ

 

          อาจารย์ ดร. กฤช สินธนะกุล หัวหน้าภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  ให้การต้อนรับทีมข่าวจากช่อง 7 HD มาบันทึกรายการโทรทัศน์ผลงานวิจัย เรื่อง ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ ผลงานของนายชาญชัย ช้างเผือก และนายพจน์ปกรณ์ เทียนมา  นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. มี ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2562  เวลา 09.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องสมาคมศิษย์เก่า  (ชั้น 1 ตึก 52) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และได้ออกอากาศ ในวันที่ 4 มิถุนายน 2560 เวลา 20.29 น. หลังข่าว คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ขอขอบคุณทีมงานจาก ช่อง7 HD และ คุณขวัญฤทัย ศรีวัฒนพล ประชาสัมพันธ์ มจพ. ที่ช่วยเผยแพร่ผลงานของคณะไว้นะที่นี้ด้วย

 

          ช่อง 7 HD ออกอากาศ ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ ผลงานของนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพออกอากาศ วันที่ 4 มิถุนายน 2562 เวลา 20.29 น. ทางช่อง 7 HD มาแล้วค่ะเมื่อวานใครดูไม่ทันมาเปิดดูตรงนี้

https://bit.ly/2Mto3ZA


 

 

ช่อง 7 HD บันทึกรายการโทรทัศน์ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา เรื่อง ตู้รับซื้อขวดน้ำอัตโนมัติ

กลับหน้าข่าวหลัก