ข่าวกิจกรรมคณะ

24 พฤษภาคม 2562

ผู้บริหารคณะและบุคลากรเข้าร่วมงาน “วิสาขบูชา มหามงคล”

ผู้บริหารคณะและบุคลากรเข้าร่วมงาน “วิสาขบูชา มหามงคล”

        ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรัญ แสนราช  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และบุคลากรคณะ ร่วมในพิธีทำบุญ ตักบาตร สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา วิสาขบูชาประจำปี พ.ศ.2562 “วิสาขบูชา มหามงคล”และเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชภิเษก ที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารอเนกประสงค์ หลังจากพิธีทำบุญ ตักบาตร รองคณบดีและบุคลากร ของคณะได้เข้าร่วมพิธีเวียนเทียนรอบหอพระหลวงพ่อสิงห์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2562  เวลา 09.00 น. 

ผู้บริหารคณะและบุคลากรเข้าร่วมงาน “วิสาขบูชา มหามงคล”

กลับหน้าข่าวหลัก