ข่าวสมัครงาน

24 พฤษภาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ตำแหน่งอาจารย์  ตำแหน่งเลขที่ 522

จำนวน 1 อัตรา สังกัดภาควิชาครุศาสตร์โยธา

ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตน.อาจารย์ 1 อัตรา ภาควิชาครุศาสตร์โยธา

กลับหน้าข่าวหลัก