ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

24 มิถุนายน 2562

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3960-002-01-02/00002

ติดต่อสอบถามได้ที่ หน่วยพัสดุ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

โทร 0 2555 2000 ต่อ 3255, 3254

โทรสาร 0 2585 7360

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมลิฟต์โดยสาร หมายเลข 3960-002-01-02/00002

กลับหน้าข่าวหลัก