ข่าวกิจกรรมคณะ

18 มิถุนายน 2562

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา

ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากผลงานเรื่อง ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ (Cat Automatic Toilet)

จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47

(The 47th International Exhibition of Inventions Geneva)

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส 

         คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ นางสาวณัฐชยา สีดาจันทร์    นายจักรภัทธ จอมพันธ์  นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และ ผศ.ดร.ดวงกมล โพธิ์นาค อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ประเภทนวัตกรรมในการช่วยทำความสะอาด และอำนวยความสะดวกให้เจ้าของ จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ ครั้งที่ 47 (The 47th International Exhibition of Inventions Geneva) ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562จากผลงานเรื่อง ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ (Cat Automatic Toilet)                               

   ห้องน้ำแมวอัตโนมัติ (Cat Automatic Toilet) เป็นการพัฒนาอุปกรณ์เพื่อช่วยด้านสุขอนามัย ของมนุษย์ และสัตว์เลี้ยงโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ห้องน้ำแมวมีดีไซน์ที่แปลกตาคือออกแบบ เป็นบ้านทรงไทยขนาดกระทัดรัด มีความแข็งแรง สะดวกสบาย ยืดหยุ่น คล่องตัว และการเคลื่อนย้ายสะดวก บนพื้นที่ใช้สอยที่ลงตัวใส่ใจในทุกรายละเอียดของคนรักแมว   ให้อารมณ์และความรู้สึกที่ดูอบอุ่น  อีกหนึ่งทางเลือกที่ดีสำหรับแมว เหมาะสมสำหรับสังคมที่รีบเร่งการดีไซน์ห้องน้ำแมวยุคใหม่ ให้พร้อมใช้งานได้อย่างครบครัน  บวกกับแอพพลิเคชั่นในการตรวจเช็คเวลาเข้าออกใช้งานห้องน้ำแมว ได้นานถึง 14 วัน เมื่อผู้เลี้ยงแมวติดธุระยังอยู่นอกบ้าน ตอบโจทย์การอยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงยุคใหม่ที่มุ่งเน้น ความสร้างสรรค์ในแบบฉบับของตนเอง

 

            วัตถุประสงค์ของงานวิจัย เพื่อแก้ปัญหาการสัมผัสสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงโดยตรง ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคจากสัตว์เลี้ยงและประหยัดเวลาในการดูแลสัตว์เลี้ยงในกรณีที่ ผู้เลี้ยงจำเป็น จะต้องเดินทางบ่อยครั้งไม่มีเวลาอยู่บ้านเพื่อดูแลสัตว์เลี้ยงได้ตลอดเวลา ลักษณะเด่นของ ห้องน้ำแมวอัตโนมัติคือการทำความสะอาดจัดเก็บสิ่งปฏิกูลของสัตว์เลี้ยงได้เองหลัง จากที่สัตว์เลี้ยงนั้น ได้ทำการเข้ามาขับถ่ายสิ่งปฏิกูล ซึ่งหลังจากทำการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลแล้ว  ตัวเครื่องจะทำการเติมทราย ที่ใช้ในการดูดซึมน้ำและความชื้นของสิ่งปฎิกูลด้วยตัวเอง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการดูดซึมน้ำส่วนความชื้นนั้น ขึ้นอยู่กับคุณภาพของทรายเป็นสำคัญ  ห้องน้ำแมวมีขนาดกว้าง 40 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร สูง 45 เซนติเมตร และน้ำหนัก 10 กิโลกรัม

 

          นอกจากนี้ยังใช้ระบบแอพพลิเคชั่นในการตรวจเช็คเวลาเข้าหรือออกการใช้งานห้องน้ำแมวอัตโนมัตินี้ ระบบดังกล่าวสามารถระบุตัวตนของแมวได้เป็นรายตัว  รวมถึงขนาดของน้ำหนักแมว ตลอดจนการกำหนด ออฟชั่น (option) ให้สามารถระบุวันในการต้องเข้ารับ “วัคซีน ของสัตวเลี้ยงตัวนั้นๆ   

 

อาจารย์และนักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จากการประกวดนวัตกรรมนานาชาติ

กลับหน้าข่าวหลัก