ข่าวทุน/วิจัย

2 สิงหาคม 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 1 จำนวน 21 กลุ่มเรื่อง ผู้สนใจยื่นข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง หรือทาง https://nrms.go.th ในหัวข้อ “ข่าวทุนวิจัย” หรือ https://www.nrms.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=2216 ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับหน้าข่าวหลัก