ข่าวกิจกรรมคณะ

5 กรกฎาคม 2562

พิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ประจำปีการศึกษา 2562


  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา  07.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 8 อาคารปฏิบัติการและประลองรวม สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดพิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ เข้าร่วมพิธี และรองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  เป็นประธานในงานพิธี


นักศึกษาได้จัดเตรียมพานธูปเทียนและดอกไม้ที่บรรจงสร้างสรรค์มาไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้ประสาทวิชาความรู้ นอกจากพิธีไหว้ครูแล้ว ยังมีพิธีรับศิษย์คณะโดยการผูกข้อมือ ผูกเนคไทสีเขียวให้นักศึกษาชายและติดตุ้งติ้งให้นักศึกษาหญิง เพื่อแสดงความเป็นศิษย์ของคณะด้วย

 

ลังจากเสร็จพิธีมีการมอบทุนการศึกษาโดยสมาคมศิษย์เก่าครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักศึกษาที่เป็นกรรมการสโมสร และมอบรางวัลผู้ชนะในการประกวดพานไหว้ครูในแต่ละประเภท 

 


พิธีไหว้ครูและรับศิษย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

กลับหน้าข่าวหลัก