ข่าวกิจกรรมคณะ

5 กรกฎาคม 2562

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม

Big Cleaning Day


รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ สถิรยากร คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานและมอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับตัวแทนของภาควิชาต่างๆในงาน Big Cleaning Day (กิจกรรม 5ส) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ประจำปี พ.ศ. 2562  เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวณหน้าสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคาร 52 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เวลา 08.45 น.

 

นอกจากบุคลากรของคณะเข้าร่วมกิจกรรมแล้ว  ในช่วงบ่ายนักศึกษาชั้นปีที่1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day พัฒนาพื้นที่ส่วนกลางและภาควิชาด้วย 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day

กลับหน้าข่าวหลัก