ข่าวสมัครงาน

11 กรกฎาคม 2562

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  สังกัดสำนักงานคณบดี จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 6 สิงหาคม 2562

ณ สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ในวันและเวลาราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตน.นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สำนักงานคณบดี

กลับหน้าข่าวหลัก