ข่าวจัดชื้อจัดจ้าง

15 สิงหาคม 2562

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์รายการ เครื่องมือวัดปฏิบัติการไฟฟ้าสื่อสารสำหรับการขอใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม จำนวน 1 ชุด

กลับหน้าข่าวหลัก