ข่าวทุน/วิจัย

2 สิงหาคม 2562

TTSF ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562

ด้วยมูลนิธิโทเร เพื่อการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย (TTSF) ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562 ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการได้ที่งานบริการวิชาการและวิจัย ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามเอกสารแนบ

TTSF ขอเชิญสมัครเพื่อรับทุนช่วยเหลือทางด้านวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 26 พ.ศ. 2562

กลับหน้าข่าวหลัก