ข่าวทุน/วิจัย

2 สิงหาคม 2562

วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

ด้วยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามคิวอาร์โค้ดด้านล่าง และส่งข้อเสนอการวิจัยผ่านทางระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ

ได้ที่ https://nrms.go.th ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562

วช. ประกาศรับทุนพัฒนาบุคลากรและการวิจัยเพื่อฐานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2563

กลับหน้าข่าวหลัก