ข่าวกิจกรรมคณะ

5 สิงหาคม 2562

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก จ.จันทบุรี

 

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก จ.จันทบุรี

 

        สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก ต.นายายอาม อ.นายายอาม จ.จันทบุรี โดยได้มอบ เงินบริจาค เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ สมุดและผลิตภัณฑ์แลคตาซอย ให้กับโรงเรียน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักเรียนต่อไป โดยมีคุณสุขสัณฐ์ สระบัว ผู้เกษียณประจำปี พ.ศ. 2562 ของสำนักงานคณบดี เป็นประธานในงานทอดผ้าป่าครั้งนี้

          สำนักงานคณบดี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มจพ. ขอขอบคุณผู้บริจาคทรัพย์สิน และสิ่งของทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญในการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาในครั้งนี้ และขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนของโรงเรียนบ้านต้นกระบก รวมทั้งชุมชนใกล้เคียง ที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

 

ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านต้นกระบก จ.จันทบุรี

กลับหน้าข่าวหลัก